Natuurvoedingstherapie

T 06-21 96 27 87
E info@natuurvoedingstherapie.nl

voorwaarden

  • Wanneer je akkoord gaat met een voedingsadvies dan ontvang je na het intakegesprek een factuur voor de 3 afspraken, deze graag binnen 14 dagen voldoen. Bij het vervroegd stoppen vindt geen restitutie plaats.
  • Bij afzegging van de afspraken binnen 48 uur wordt € 50,- in rekening gebracht i.v.m. de gemaakte voorbereiding zoals o.a. het inlezen van het voedingsdagboek.
  • Note: Mocht je niet in de gelegenheid zijn de praktijk te bezoeken dan is een consult bij jouw thuis ook mogelijk. Hiervoor wordt een reisvergoeding berekend.

Lid van NVNK (Vereniging van Natuurvoedingskundige)
De VNVK is aangesloten bij de NVAZ (Nederlandse vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)

logo vnvk