Voorwaarden

  • Wanneer je akkoord gaat met een begeleidingstraject dan is vooraf betaling gewenst. Dit kan eventueel in twee termijnen. Bij het vervroegd stoppen van het traject vindt geen restitutie plaats. Je tekent een overeenkomst voor akkoord.
  • Bij afzegging van een consult buiten het pakket, worden er tot 24 uur geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging van een afspraak binnen 24 uur wordt de helft van de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onvoorziene omstandigheden waarbij geen nieuwe afspraak wordt gemaakt.
  • Note: Mocht┬áje niet in de gelegenheid zijn de praktijk te bezoeken dan is een consult bij jouw thuis ook mogelijk. Hiervoor wordt een reisvergoeding berekend.

 

 

Lid van NVNK (Vereniging van Natuurvoedingskundige)
De VNVK is aangesloten bij de NVAZ (Nederlandse vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders)

 

logo vnvk